PREMIERING.

Syftet med premiering är att främja kvalitet och utveckling av svensk ardenneravel. Premieringen ger möjlighet till urval av ston och unghästar satt i relation till uppsatta avelsmål för rasen, samt möjlighet till avelsrådgivning. Att behålla en god rasstandard och få fram bra individer exteriört sett.
Under visningen görs en bedömning av hästen och bedömningen omfattar minst fem bedömningsgrupper

- typ ( rastyp )
- huvud, hals, bål och kors
- extremiteter samt rörelsernas korrekthet
- rörelsemekanik i skritt
- rörelsemekanik i trav

Omdömet av hästen uttrycks med poäng i skala 1-10, samt verbalt omdöme.