NAMN REG.NR EFTER REG.NR UNDER REG.NR TYP HHB EXTR SKRITT TRAV POÄNG
Mångs Tingeling 23-13-0033 TUDOR 11768 MELINA 23-08-0071 8 8 7 8 7 38 Kl 1
WIOLA 23-11-0025 BLAIR 11804 VIRA 115421 8 9 7 8 8 40 DPL
Salro´s Valenza 23-11-0092 ROLANG 11718 EMBLA 23-95-0122 8 8 8 9 7 40 DPL
MAJSAN 23-11-0032 AVITO 11748 MAJ 115629 8 8 7 8 7 38 Kl 1
Salro´s Saga 23-11-0093 ROLANG 11718 NEGRITA 115987 8 7 7 8 7

37 Kl 2

JULINA

23-97-0092 JULIT 11300 BERIT 114599           B
FATIMA   FINDUS 11838 JULINA 23-97-0092 8 8 8 8 7 39 Kl 1
LAVA 23-08-0055 PARGUS 11600 LAVINA 116083  9  8  8  8  7 40 AB
LORETT 23-0830070 PARGUS 11600 LORRY 115631  8  8  7  8  7 38 B
RABOLA              23-10-0084                  PARGUS       11600        RABONA   114927         8         8        8        8              7          39 B                 
VANJA         23-09-0039   AKTÖR     11820   WILMA   116317        8         8        7        8        0               B   
TELMIN                       TUDOR 11768 VANJA 23-09-0039 8      8      8      7       8      39 Kl 1