Ola Westrin och Stefan Gustafsson tycker om att leda ardennerhästarna Rasmus och Herkules.  
Ovärderlig hjälp vid
"ovanlig" avverkning


Av David Woxberg
En alldeles speciell skogsavverkning pågår i Flugbo söder om Bollnäs.
Björkar huggs ner med motorsåg och dras med ardennerhästar.
Dessutom ställs virket upp på res.


Huggningen, som pågått i ungefär en månad, genomförs av fyra man från Skogsvårdsstyrelsen i Bollnäs. Marken tillhör företaget ELE (Evald Larssons efterträdare) i Kilafors.
Virket läggs upp på res för att det ska vara synligt även om det kommer snö och för att det inte ska frysa fast i backen. Förr i tiden var det en vanlig syn i skogen. Men i dag, när stora delar av skogsavverkningen görs med maskin, är det inte lika vanligt.
Dragningen och uppläggningen av virket sköts av två stora ardennerhästar, Rasmus och Herkules. De leds av företagarna Stefan Gustafsson och Ola Westrin.

Tunga hästar
Ardennerhästarna är stora. Mycket stora. Och tunga. Men det krävs en del kroppsstyrka för att orka släpa virket fram och tillbaka, upp för och ned för backar. Stefan Gustafsson berättar att hästarna är lugna och enkla att jobba med.
- Ibland vill de och ibland vill de inte. Men oftast vill de. Man vet ju hur de fungerar.
Hästförarna har en del att tänka på i jobbet.
- Det är inte bara att ta en häst och köra till skogen. Man måste lassa rätt. Huggaren måste planera och hugga vägar i skogen som vi har att följa.
Hästmetoden är inte särskilt vanlig nuförtiden, berättar skogsvårdskonsulenten Jonas Lindblom:
- Det är inte så många som kör med häst eftersom det i regel blir lite dyrare. Häst används på platser där man inte får fram virket med andra metoder och i situationer där man inte vill att det ska bli markskador. Sedan är det lite ekologiskt.
På lördag nästa vecka kommer en skogsdag att hållas i Flugbo. Fem eller sex ardennerhästar kommer att finnas på plats för allmänhetens beskådan. Det blir också en servering med kolbullar.
Skogens betydelse blev extra tydlig i samband med stormovädret i södra Sverige, där mängder med träd blåst ner med enorma ekonomiska förluster som följd.
Jonas Lindblom har tagit emot flera desperata samtal från södra Sverige som vädjar om hjälp.
- Jag funderar på att ansöka om ledighet i en månad för att åka ner och hjälpa till. Det här är den största som har varit och det kan vara lärorikt att vara med, säger Jonas Lindblom.


21 januari 2005