2008

För att starta bildspelet klickar du på en bild

och pilen i vänstra nedre hörnet

MAJA f. 2005

e.Tonid 11548

u. Ronja 115541

TOBELL f. 2008

e. Tonid 11548

u. Bella 23-97-0147

DANTE f.2007

e. Toni 11548

u. Dollan 116085

LAVITA f. 2007

e. Pargus

u. Lavina 116083

VIVA f. 2004

e. Tonid 11548

u. Vira 115421

AVITESS f. 2005

e. Avito 11748

u. Tessie 114735