STYRELSEN 2016

Styrelsen består av

Ordförande: Lars Wälås  Alfta  0271-15212. 070-6886806

                        walaslars@gmail.com

Kassör:  Maria Kastell Järvsö  073-0332891

                mariakastell@hotmail.com

Sekreterare: Hans Lindström  Sundbyberg 070-5837777                                

Ledamot: Lars Bergström  Bjuråker 0653-20484

Ledamot: Sone Persson  Viksjöfors   070-2253853

Suppleant: Bo Adolfsson  Viksjöfors  070-3109038

Suppleant: Lars Forslund  Edsbyn  073-8174682

 

Valberedningen:

Erik Olsson  070-2973701

Janne Lund  070-6436199

Inge Mårtensson  070-6223901