STYRELSEN 2016

Styrelsen består av

Ordförande: Lars Wälås  Alfta  0271-15212. 070-6886806

                            walaslars@gmail.com

Kassör:  Maria Kastell Järvsö  073-0332891

                   mariakastell@hotmail.com

Sekreterare: Elin Törnen                             

Ledamot: Lars Bergström  Bjuråker 0653-20484

Ledamot: Bo Adolfsson Viksjöfors 070-3109038

Suppleant: Andreas Iljrgård 070-3262334

Suppleant: Lars Forslund  Edsbyn  073-8174682

 

Valberedningen:

Erik Olsson  070-2973701

Janne Lund  070-6436199

Inge Mårtensson  070-6223901